NAXÇIVAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTUNDA 2020-CI İLDƏ KEÇİRİLMƏSİ PLANLAŞDIRILAN RESPUBLİKA, MUXTAR RESPUBLİKA VƏ İNSTUTUT SƏVİYYƏLİ ELMİ KONFRANSLARIN SİYAHISI

 

Mövzusu Statusu Keçirilmə

vaxtı

Təşkilatçı İştirakçı(lar) İcraya məsul Qeyd
1 Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr və perspektivlər – 2 Respublika Mart

 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyi Rektorluq  
2 Müasir dövrdə məktəbəqədər təhsil: reallıqlar və perspektivlər Respublika Oktyabr

 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Məktəbəqədər təhsil müəssisələri Rektorluq
3 Pedaqoji kadr hazırlığında keyfiyyətin təminatının aktual məsələləri Respublika Noyabr

 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu   Rektorluq
4 Doktorant və magistrantların II Regional Elmi konfransı Muxtar

respublika

May

 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Naxçıvan Dövlət Universiteti,                   “Naxçıvan” Universiteti Rektorluq  
5 Multikulturalizmin Azərbaycan modeli: dövlət siyasəti, elmi nəzəriyyə və tədris fənni kimi Muxtar

respublika

Sentyabr Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu AMEA Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti,                   “Naxçıvan” Universiteti Rektorluq  
6 Azərbaycan dili müasir dünyada: ekstralinqvistik və linqvistik problemlər İnstitut Fevral Elmi hissə

Dillər və ədəbiyyat kafedrası

 

 

Elmi katib

Kafedra müdiri

 
7 Müasir dövrdə müəllim-şagird münasibətlərinin pedaqoji-psixoloji əsasları İnstitut Fevral Pedaqogika və psixologiya kafedrası   Kafedra müdiri  
8 Akademik Fəraməz Maqsudovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunan elmi-praktik konfrans İnstitut Mart Ali riyaziyyat və informatika kafedrası   Kafedra müdiri  
9 Görkəmli oftalmoloq və elm xadimi akademik Zərifə Əziz qızı Əliyevanın anadan olmasının  97-cı ildönümünə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans İnstitut Aprel Elmi hissə

Ümumi fənlər kafedrası

 

 

Elmi katib

Kafedra müdiri

 
10 Müstəqillik illərində Naxçıvanda rəssamlıq sənəti İnstitut Aprel İncəsənət kafedrası   Kafedra müdiri  
11 Pedaqoji profilli ali təhsil müəssisələrində riyazi kursların tədrisinin bəzi məsələləri İnstitut May Riyaziyyat və onun tədris metodikası kafedrası Ali riyaziyyat və informatika kafedrası Kafedra müdirləri  
12 Fəal təlim – təhsil islahatlarının əsas istiqamətlərindən biri kimi İnstitut May İxtisasartırma və yenidənhazırlanma bölməsi Pedaqogika və psixologiya kafedrası Prorektor

Kafedra müdiri

 
13 Müstəqillik illərində Naxçıvanda musiqi sənəti İnstitut Oktyabr İncəsənət kafedrası   Kafedra müdiri  
14 Təlimdə müasir pedaqoji texnologiyalar İnstitut Oktyabr Pedaqogika və psixologiya kafedrası   Kafedra müdiri  
15 Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyat və informatika fənlərinin tədrisində müasir təlim texnologiyalarının tətbiqi İnstitut Noyabr Ali riyaziyyat və informatika kafedrası Riyaziyyat və onun tədris metodikası kafedrası Kafedra müdirləri  
16 Ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin riyazi təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi zamanı qarşıya çıxan çətinliklər və onların aradan qaldırılması yolları İnstitut Noyabr Riyaziyyat və onun tədris metodikası kafedrası   Kafedra müdiri

 

 
17 Ümumtəhsil məktəblərində biologiyanın tədrisinin aktual məsələləri İnstitut Dekabr Ümumi fənlər kafedrası   Kafedra müdiri  
18 Müasir dərsin pedaqoji təminatı: meyarlar, problemlər, perspektivlər İnstitut Dekabr İxtisasartırma və yenidənhazırlanma bölməsi Pedaqogika və psixologiya kafedrası Prorektor

Kafedra müdiri

 

 

Konfransların siyahısı NMİ-nin Elmi Şurasının  17 dekabr 2019-cu il tarixli (pr.№ 06) iclasında təsdiq edilmişdir.

Author

Azərbaycan dili AZ English EN