@ mail: info@nmi.edu.az
Telefon +99 436 545 31 89

Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan MR,
Naxçıvan şəhəri. Heydər Əliyev prospekti 1